Tìm kiếm nâng cao

Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch

Tác giả:
Nhà xuất bản: `Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia - Tổng cục du lịch
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Các vấn đề chung về du lịch và môi trường - 1- Các khái niệm chung về du lịch - 2- Các vấn đề liên quan giữa môi trường và phát triển du lịch.
- Chương II: Thủ tục đánh giá tác động môi trường dự án phát triển du lịch.
- Chương III: Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho Dự án phát triển du lịch.
- Chương IV: Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án phát triển du lịch.
- Chương V: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch và giám sát các tác ddộng môi trường.
- Chương VI: Đánh giá tác động môi trường chiến lược cho phát triển du lịch

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành