Tìm kiếm nâng cao

Các đối tác hợp tác phát triển của Việt Nam,Hồ sơ các chương trình phát triển

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư; Chương trình phát triển của Liên hợp quốc
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1- Phát triển con người ở Việt Nam.
2- Tình hình phát triển kinh tế-xã hội gần đây và những thách thức trong tương lai.
3- Chương trình phát triển của quốc gia.
4- Huy động nguồn tài trợ của nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển.
5- Các khuôn khổ quản lý và điều phối ODA.
- Các nhà tài trợ song phương.
- Các tổ chức tài trợ đa phương và tổ chức phi chính phủ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành