Tìm kiếm nâng cao

Hướng tới tương lai,Báo cáo đánh giá chung về tình hình Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Kế hoạch và đầu tư - Liên hợp quốc tại Việt Nam
Năm xuất bản: 1999
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương I: Chương trình phát triển.
Chương II: Hiện đại hoá và công nghiệp hoá.
Chương III: Tình hình nghèo đói.
Chương IV: Quản lý uốc gia.
Chương V: Dân số.
Chương VI: Lao động.
Chương VII: Sức khoẻ và dinh dưỡng.
Chương VIII: Giáo dục cơ sở.
Chương X: Phát triển nông thôn.
Chương X: Quản lý môi trường và tài nguyên.
Chương XI: Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành