Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu- II. Các phương pháp khảo sát khuyết tật không phá huỷ- II.1. Phương pháp khảo sát khuyết tật không phá huỷ- II.2. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng nhuộm màu- II.3. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng từ tính- II.4. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng siêu âm- II.5. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng tia X- II.6. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng tia Y- III. Xử lý số liệu thu được, đánh giá hiện trạng kết cấu công trình biển- III.1. Tập hợp và xử lý số liệu- III.2. Quy trình phân tích đánh giá hiện trạng kết cấu- IV. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành