Tìm kiếm nâng cao

Giao thông vận tải với môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKTKT giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1. Lời giới thiệu.
2. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường với ngành GTVT.
3. Phát triển và bảo vệ môi trường.
4. Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách. Hợp tác thành công Việt Nam-Canada nhằm bảo vệ môi trường trong ngành GTVT.
5. Một số nhận thức về công tác quản lý môi trường trong xây dựng và phát triển kinh tế.
6. Phân tích tác động môi trường trong các dự án GTVT.
7. Tác động môi trường Đường Hồ Chí Minh đối với vườn quốc gia Cúc Phương.
8. Vấn đề ô nhiễm môi trường do sử dụng nhiên liệu hoá thạch trong GTVT.
9. Sự cấp bách thiết lập chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường GTVT.
10. Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam, các chính sách và hoạt động đáp ứng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành