Tìm kiếm nâng cao

Trường học phổ thông cơ sở - phòng học lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. Thiết kế điển hình 221-01-2000, 221-02-2000,Dãy liên kế 2 đến 5 phòng. Module 8m x 8m và 7,2m x 7,2m (x n phòng)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có:
1/ Những căn cứ và cơ sở lập thiết kế điển hình.
2/ Phạm vi và điều kiện áp dụng của TKĐH.
3/ Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình.
4/ Hướng dẫn sử dụng TKĐH.
5/ Các giải pháp chính về kiến trúc.
6/ Giải pháp kết cấu.
7/ Giải pháp thi công và lắp dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành