Tìm kiếm nâng cao

Phần mềm STAADIII-R ` Tự động hoá thiết kế kết cấu hệ khung BTCT có tính đến tải trọng động đất và gió động theo tiêu chuẩn VN`

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung đề tài bao gồm:
I. Giới thiệu chương trình.
II. Nội dung thực hiện của chương trình: 1- Khái quát quá trình thực hiện; 2- Tính tải trọng động đất và gió động; 3- Tổ hợp nội lực, tính toán diện tích cốt thép, thiết kế bản vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam.
III. Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành