Tìm kiếm nâng cao

Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà nội
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm có các vấn đề sau:
- Lời mở đầu.
- Sự cấn thiết của đề tài.
- Điểm qua một số chương trình đã áp dụng vào QHĐT.
- Mục tiêu đặt ra cho chương trình.
- Một số kết quả nghiên cứu>
- Những điểm ưu việt của chương trình.
- Hướng phát triển của đề tài.
- Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành