Tìm kiếm nâng cao

Đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhà khung bê tông cốt thép theo lý thuyết độ tin cậy. Mã số: RD 1796

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng - BXD
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Tổng quan về lý thuyết độ tin cậy của cấu kiện bê tông cốt thép.
Chương 2: Phương pháp tính độ tin cậy của cấu kiện bê tông cốt thép.
Chương 3: Độ tin cậy của hệ nhiều phần tử và phương pháp tính độ tin cậy của khung bê tông cốt thép.
Chương 4: Ảnh hưởng của các tham số đến độ tin cậy của cấu kiện và khung bê tông cốt thép.
Chương 5: Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy vào một số vấn đề soát xét, cải tiến tiêu chuẩn thiết kế và đánh giá chất lượng công trình xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành