Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng, đầu tư và phát triển khu đô thị mới tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1998/1998-4/1998
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I/ Mở đầu - II/ Hiện trạng đất đai các đô thị - III/ Các tiền đề để phát triển khu đô thị mới - IV/ Các chính sách đất đai hiện có để phát triển khu đô thị mới- - Về quy hoạch sử dụng đất đai - - Về thu hồi đất - - Về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức - V/ Các kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành