Tìm kiếm nâng cao

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Tình hình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn.
2. Mục tiêu, phương châm, nguyên tắc và cách tiếp cận chung.
3. Các giải pháp chủ yếu.
4. Chương trình hành động đến năm 2005.
Phụ lục.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành