Tìm kiếm nâng cao

An toàn giao thông

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin KHKTKT giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Lời giới thiệu.
2. An toàn giao thông ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp.
3. Mấy nét tổng quan về phòng chống tai nạn giao thông.
4. Các giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông: 9 kiến nghị lớn tăng cường TTATGT.
5. Yếu tố tâm lý và thói quen lạc hậu có tác động, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
6. Thực trạng và giải pháp phòng ngừa tai nạn mô tô, xe máy..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành