Tìm kiếm nâng cao

Giao thông vận tải với môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
- Những vấn đề gay cấn về môi trường trong phát triển GTVT ở Việt Nam - - Các chính sách và các hoạt động đáp ứng - - Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành