Tìm kiếm nâng cao

Giao thông vận tải với môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Mở đầu - II. Nghiên cứu môi trường hiện hữu - III. Đánh giá tác động môi trường - IV. Khai báo ảnh hưởng - V. Giảm thiểu tác động môi trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành