Tìm kiếm nâng cao

Cụm xử lý nước công suất nhỏ chế tạo công nghiệp phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng, cấp thoát nước và môi trường
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung như sau:
- Phần 1: Sự cần thiết của đề tài.
- Phần 2: Nghiên cứu tổng quan.
- Phần 3: Thiết kế và chế tạo thử nghiệm.
- Phần 4: Hiệu quả kinh tế mới và khả năng ứng dụng.
- Phần 5: Kết luận - kiến nghị.
- Phụ lục và các tài liệu tham khảo

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành