Tìm kiếm nâng cao

Ưng dụng sản xuất cụm xử lý nước sinh hoạt theo phương pháp ống lắng nghiêng, công suất 5 M3/H bằng thép, sử dụng lưu động hay cố định. Mã số: RD 69

Tác giả:
Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước số 2 - BXD
Năm xuất bản: 2000
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các phần sau:
I. Sự cần thiết của đề tài.
II. Định hướng nghiên cứu.
III. Tính toán các thông số chủ yếu.
IV. Chạy thử.
V. Đánh giá hiệu quả kinh tế, tính mới của hệ thống, vật liệu và khả năng ứng dụng.
V. Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành