Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học công nghệ vật liệu xây dựng 1995-1999

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Kết quả nghiên cứu phụ gia trợ nghiền nguyên liệu xi măng thí nghiệm tại Viện KHCN vật liệu xây dựng - 3. Kết quả thử nghiệm đợt 1 phụ gia trợ nghiền nguyên liệu tại Công ty xi măng Hoàng Thạch - 4. Nhận xét và kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành