Tìm kiếm nâng cao

Môi trường và giao thông vận tải,Hiện trạng môi trường tại các cơ sở công nghiệp giao thông vận tải của nước ta

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin KHKTKT GTVT
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1/ Hiện trạng: - Ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu thuỷ. - Công nghiệp sản xuất phương tiện đường bộ. - Công nghiệp đường sắt.
2/ Nguyên nhân.
3/ Giải pháp: - Thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường. - Giúp đỡ các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. - Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành