Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Sơ lược lý thuyết - 3. Mô hình tính và các điều kiện biên của bài toán - 4. Các chỉ tiêu dùng trong mô hình tính toán - 5. Điều kiện ổn định các lớp phủ hạ lưu - 6. Kết quả của mô hình tính.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành