Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Mở đầu - 2. Phương pháp nghiên cứu - 3. Các nhân tố động lực tham gia quá trình xói lở-trượt lở bờ sông và quy luật chung về biến đổi lòng dẫn sông ngòi - 4. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu xói lở-trượt lở bờ một số sông lớn tại Việt Nam từ thông tin viễn thám và các tư liệu bổ trợ khác - 5. Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành