Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Đặt vấn đề - 2. Xác định độ cố kết của nền đất dưới kênh dẫn nước nhà máy nhiệt điện Phả Lại - 3. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành