Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Các nội dung cơ bản trong công tác thi công đắp đất tại công trình kênh thoát nước nóng nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2- - Điều kiện địa chất công trình - - Phương án thiết kế - - Quá trình thi công thực tế - - Xác định giá trị giới hạn chuyển vị ngang cho phép - - Phương án quan trắc địa kỹ thuật - - Kết quả quan trắc - 2. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành