Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
1. Về địa chất công trình - 2. Về biến hình lòng dẫn - 3. Về các yếu tố dòng chảy- 4. Về tác động của sóng - 5. Về dòng chảy rắn - 6. Về các tác động khác.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành