Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Hội nghị quốc tế về quản lý nguồn đất và nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2001/2001-10/2001
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Lũ lụt và sự phân bố lũ lụt ở Việt Nam- 1. Giới thiệu chung về thiên tai lũ lụt- 2. Đặc điểm chung của lũ lụt ở Việt Nam- II. Các biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt - 1. Giới thiệu các biện pháp truyền thống- 2. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lũ lụt ở Bắc Bộ- 3. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lũ lụt ở miền Trung- 4. Các biện pháp cơ bản phòng tránh lũ lụt ở ĐBSCL - Kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành