Tìm kiếm nâng cao

Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi định mức chi phí quy hoạch xây dựng & hướng dẫn điều chỉnh dự toán

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2005
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Bao gồm các nội dung chính sau:
1- Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản.
2- Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng.
3- Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành