Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh,Hội thảo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu là lập Định hướng quy hoạch chung phát triển toàn tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm sắp xếp lại các điểm dân cư đô thị, nông thôn, các khu tái định cư gắn với các cụm công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, các di tích văn hoá-lịch sử và cách mạng , các vùng bảo vệ thiên nhiên và cơ sở an ninh quốc phòng dọc theo đường HCM, nhằm đpá ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của từng tỉnh, các vùng và cả nước. Làm cơ sở lập các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư và quản lý xây dựng trên dọc tuyến

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành