Tìm kiếm nâng cao

Tuyển tập Tiêu chuẩn Việt Nam về Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Ban hành năm 2004

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
Năm xuất bản: 2004
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bao gồm các tiêu chuẩn sau:
1- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa. TCVN 7447-1 : 2004 (IEC 60364-1 : 2001) (Xuất bản lần 1).
2- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-41: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống điện giật. TCVN 7447-4-41 : 2004 (IEC 60364-4-41 : 2001) (Xuất bản lần 1).
3- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-43: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống quá dòng. TCVN 7447-4-43 : 2004 (IEC 60364-4-43 : 2001) (Xuất bản lần 1).
4- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 4-44: Bảo vệ an toàn - Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ. TCVN 7447-4-44 : 2004 (IEC 60364-4-43 : 2003) (Xuất bản lần 1).
5- Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà. Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Quy tắc chung. TCVN 7447-5-51 : 2004 (IEC 60364-5-51 : 2001) (Xuất bản lần 1)

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành