Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phạm vi và điều kiện áp dụng:
Tập Thiết kế điển hình “Ký túc xá sinh viên” được nghiên cứu ở bước thiết kế cơ sở làm căn cứ để hướng dẫn thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo ký túc xá cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước.
Tuỳ theo điều kiện của từng chủ đầu tư, trên cơ sở lựa chọn mặt bằng điển hình thích hợp, lắp ghép các mặt bằng điển hình cho các quy mô khác nhau để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương thông qua các thiết kế vận dụng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành