Tìm kiếm nâng cao

Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phạm vi và điều kiện áp dụng:
Tập Thiết kế điển hình “Nhà ở công nhân khu công nghiệp” được nghiên cứu thiết kế dưới dạng dữ liệu cơ sở và một số mẫu thiết kế điển hình có tính chất gợi ý minh hoạ dùng làm tài liệu hướng dẫn thiết kế phục vụ việc quản lý sử dụng, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp.
Khi áp dụng thiết kế điển hình, tuỳ theo những yêu cầu cụ thể về quản lý, thiết kế mà có thể áp dụng linh hoạt toàn bộ hoặc từng phần các mẫu thiết kế minh hoạ khác nhau

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành