Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn. QCVN 14:2009/BXD

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án QHXD nông thôn của một xã phục vụ đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành