Tìm kiếm nâng cao

Tổng tập quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch kiến trúc và xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu những quy chuẩn, tiêu chuẩn sau đây:
1. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng. QCXDVN 01:2008/BXD.
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nông thôn. QCVN 14:2009/BXD.
3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. QCVN 02:2009/BXD.
4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 03:2009/BXD.
5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. QCVN 06:2010/BXD.
6. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Xây dựng nhà ở và công trình công cộng. An toàn sinh mạng và sức khoẻ. QCXDVN 05:2008/BXD.
7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. QCVN 07:2010/BXD.
8. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. QCVN 08:2009/BXD.
9. Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng. QCXDVN 01:2002.
10. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả. QCXDVN 09:2005

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành