Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Vật liệu xây không nung - Giải pháp xanh cho công trình bền vững

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Vật liệu xây dựng VN
Năm xuất bản: 2011
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các vấn đề:
- Phát triển SX và sử dụng VLXD không nung là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp XD hiện đại.
- Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và chỉ dẫn kỹ thuật thi công vật liệu xây không nung.
- Giới thiệu Định mức kinh tế kỹ thuật & đơn giá XD vật liệu xây không nung.
- Sản xuất gạch (block) không nung xi măng cốt liệu - VN không còn phụ thuộc nước ngoài.
- Hiệu quả của việc sử dụng gạch nhẹ chưng áp AAC và vữa khô trộn sẵn trong XD..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành