Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình. QCVN 06: 2010/BXD

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2010
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng. Đồng thời, quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và VLXD

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành