Tìm kiếm nâng cao

Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản: Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các nội dung sau:
- Công tác quy hoạch và ĐTXD Vùng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2012.
- Báo cáo về công tác triển khai điều chỉnh QHXD Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Vùng và các mô hình quản lý phát triển vùng.
- Triển khai quy hoạch Vùng Thủ đô trong mối quan hệ với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.
- Không gian văn hóa truyền thống, cơ sở của những ý tưởng nghiên cứu QHXD thống nhất trong Vùng Thủ đô Hà Nội...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành