Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển,Tham luận hội thảo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các tham luận:
- Tiếp cận cấu trúc không gian vùng Thủ đô Hà Nội.
- Quy hoạch vùng Thủ đô tiếp cận lồng ghép chiến lược, quy hoạch ngành.
- Xây dựng phát triển Hải Dương trong vùng Thủ đô Hà Nội.
-Chiến lược phát triển giao thông cho vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án giao thông trọng điểm của Vùng.
- Tiếp cận Quy hoạch vùng Thủ đô Hà Nội trên cơ sở sinh thái và phát triển bền vững.
- Phú Thọ trong bối cảnh gia nhập vùng Thủ đô Hà Nội.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành