Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn kiểm soát giao thông trên khu vực thi công nâng cấp cải tạo, bảo trì đường bộ nhằm đảm bảo khả năng thông xe và nâng cao an toàn giao thông,Đào Huy Hoàng (Chủ trì), Thái Đức Khải...

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học và công nghệ GTVT
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu các sơ đồ mẫu ứng dụng kiểm soát giao thông điển hình cho khu vực thi công có hai hoặc nhiều làn xe. Đồng thời, nó cũng được dùng để minh họa cho các nguyên tắc kiểm soát giao thông thích hợp cho các khu vực thi công khác

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành