Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. General and miscellaneous. Operations; associated plant and equipment. Documention excluding drawings. BS 6100:Part 1: Sub.1.5.6:1988,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Phần chung và h

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 1: Sub.1.5.6:1988 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Phần chung và hõn hợp. Thao tác; dụng cụ và máy móc liên hợp. Tài liệu kèm theo bản vẽ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành