Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Substructures. Earthworks. Foundations. Tunnels. Substructures and Foundations. BS 6100:Part 2: Sub.2.2.2:1990,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. C

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 2: Sub.2.2.2:1990 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Cơ sở hạ tầng. Công tác đất. Móng. Đường hầm. Kết cấu phần dưới và móng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành