Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Civil engineering. Natural waters. Inland. Coastal. Marine. BS 6100:Part 2: Sec.2.6:1991,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Nước tự nhiên. Vùng đất liền. Bờ biển. Biển

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 2: Sec.2.6:1991 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Nước tự nhiên. Vùng đất liền. Bờ biển. Biển

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành