Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Civil ngineering. Public health. Environmental engineering. BS 6100:Part 2: Sec.2.7:1992,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Bảo vệ sức khỏe. Kỹ thuật môi trường

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 2: Sec.2.7:1992 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Bảo vệ sức khỏe. Kỹ thuật môi trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành