Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Civil ngineering. Pipelines and ducts. BS 6100:Part 2: Sec.2.8:1990,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường ống và kênh dẫn

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 2: Sec.2.8:1990 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Kỹ thuật hạ tầng. Đường ống và kênh dẫn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành