Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Services. Energy scurces and distribution BS 6100:Part 3: Sec.3.1:1986,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các dịch vụ. Nguồn và phân phối năng lượng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 3: Sec.3.1:1986 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các dịch vụ. Nguồn và phân phối năng lượng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành