Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Services. Internal communication and transport. Internal communication. BS 6100:Part 3: Sub.3.2.1:1984,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các dịch vụ. Liên lạc và vận tải nội bộ. Liên

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 3: Sub.3.2.1:1984 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các dịch vụ. Liên lạc và vận tải nội bộ. Vận tải nội bộ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành