Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Forest products. Characteristics and properties of timber and wood based panel products. BS 6100:Part 4: Sec. 4.1:1992,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các sản phẩm của rừng. Tính ch

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1992
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 4: Sec.4.1:1992 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các sản phẩm của rừng. Tính chất và đặc tính của gỗ và các sản phẩm tấm làm bằng gỗ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành