Tìm kiếm nâng cao

Glossary of building and civil engineering terms. Forest products. Sizes and quantities of solid timber. BS 6100:Part 4: Sec. 4.2:1984,Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các sản phẩm của rừng. Kích thước và đại lượng của gỗ cứng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1984
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn BS 6100:Part 4: Sec.4.2:1984 trình bày Chú giải về các thuật ngữ xây dựng và kỹ thuật hạ tầng. Các sản phẩm của rừng. Kích thước và đại lượng của gỗ cứng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành