Tìm kiếm nâng cao

Intruder alarm systems in buildings. Part 1: Specification for installed systems with local audible and / or remote singnaling. BS 4737:Part 1:1986,Các hệ thống tín hiệu báo động trong nhà. Phần 1: Quy phạm đối với các hệ thống thiết bị có bộ phận nghe th

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4737:Part 1:1986 về Các hệ thống tín hiệu báo động trong nhà. Phần 1: Quy phạm đối với các hệ thống thiết bị có bộ phận nghe thấy tại chỗ hoặc đánh tín hiệu từ xa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành