Tìm kiếm nâng cao

Intruder alarm systems in buildings. Part 2: Specification for installed systems for deliberate operation. BS 4737:Part 2:1986,Các hệ thống tín hiệu báo động trong nhà. Phần 2: Quy phạm đối với các hệ thống lắp đặt cho các hoạt động tính toán kỹ lưỡng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1986
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4737:Part 2:1986 về Các hệ thống tín hiệu báo động trong nhà. Phần 2: Quy phạm đối với các hệ thống lắp đặt cho các hoạt động tính toán kỹ lưỡng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành