Tìm kiếm nâng cao

Intruder alarm systems in buildings. Specification for components. General requirements. BS 4737:Part 3:Sec.3.0:1988,Các hệ thống tín hiệu báo động trong nhà. Phần 3: Quy phạm đối với các bộ phận chi tiết. Những yêu cầu chung

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 4737:Part 3:Sec.3.0:1988 về Các hệ thống tín hiệu báo động trong nhà. Phần 3: Quy phạm đối với các bộ phận chi tiết. Những yêu cầu chung

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành