Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Khởi động dự án Xây dựng năng lực và hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất xi măng tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các nội dung:
- Tổng quan về dự án và kế hoạch triển khai.
- Tổng quan về ngành công nghiệp xi măng VN.
- Các giải pháp các bon thấp liên quan tới ngành công nghiệp xi măng.
- Các giải pháp phát triển bền vững các bon thấp tại các nhà máy trực thuộc Vicem Hà Tiên.
- Các giải pháp phát triển bền vững các bon thấp tại các nhà máy trực thuộc Holcim Việt Nam..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành