Tìm kiếm nâng cao

Fire precautions in the design, construction and use of buildings. Part 2: Code of practice for shops. BS 5588:Part 2:1985,Hướng dẫn chống cháy trong thiết kế, thi công và sử dụng trong các nhà ở. Phần 2: Tiêu chuẩn đối với các cửa hàng

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản: L.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh BS 5588:Part 2:1985 Hướng dẫn chống cháy trong thiết kế, thi công và sử dụng trong các nhà ở. Phần 2: Tiêu chuẩn đối với các cửa hàng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành